62-300 Września, Psary Małe, ul. Budowlana 4
+48 61 437 97 23 +48 696 932 904 nowbud@nowbud-wrzesnia.pl
W naszej ofercie znajdziecie Państwo rodzaje betonu dostosowane do Państwa potrzeb.

BETON TOWAROWY

Beton produkowany jest na dwóch węzłach betoniarskich w tym na nowoczesnym skomputeryzowanym węźle firm ARCEN zapewniających wydajność kilkuset metrów sześciennych na dobę i są w stanie zapewnić systematyczne całodobowe dostawy betonu na potrzeby inwestorów indywidualnych i firm wykonawczych. Zapewniamy dowóz i podanie betonu betonomieszarkami oraz betonomieszarką z pompą. W naszej betoniarni dostępne są następujące betony:
  • beton zwykły towarowy B7,5 do B45,
  • betony specjalne,
  • betony stosowane w budownictwie drogowym,
  • beton lekki-keramzytobeton,
  • zaprawy budowlane (w tym murarskie),
  • beton posadzkowy.
Nasze betony produkujemy z klasyfikowanych krajowych surowców: cementu z Cementowni WARTA i GÓRAŻDŻE oraz kruszyw z kopalni ZKSM. Domieszki do betonu pochodzą z firmy SIKA. Na nasze produkty wystawiamy deklaracje zgodności.